Osztrák Külügyminisztérium KÖZLEMÉNYE

Felsőfokú tanulmányok Ausztriában

Amennyiben külföldiként felsőfokú tanulmányokat szeretne folytatni Ausztriában, feltétlenül tájékozódjon ausztriai útja előtt a felvételi lehetőségekről a kiválasztott egyetemen.

A tanulási lehetőségekre vonatkozó konkrét felvilágosítással kapcsolatban az egyetemek igazgatósága illetékes.

A felvételi kérelemmel kapcsolatos döntés a rektor hatáskörébe tartozik. A normál hallgatói jogviszonyba való felvétel akkor lehetséges, ha

1) a jelentkező rendelkezik olyan érettségi bizonyítvánnyal, amely az osztrák érettségivel egyenértékű, vagy egy érettségi utáni szakképesítést adó, elismert oktatási intézményben szerzett szakirányú bizonyítvánnyal ill. szakirányú felsőfokú oklevéllel.

2) a benyújtott bizonyítvány a jelentkezőt azon ország egyetemein, amelyben a bizonyítványt szerezte, közvetlenül a kívánt szakirányon való továbbtanulás megkezdésére jogosítja (azaz minden felvételi vizsgát letett és a felvétel egyéb feltételeinek is megfelel).

3) A jelentkező megfelelő német nyelvtudással rendelkezik.

Amennyiben külföldi egyetemek abszolvált hallgatói doktori képzésre kérik felvételüket, az osztrákkal egyenértékű érettségi bizonyítvány helyett a megfelelő egyetemi tanulmányok lezárását kell igazolni.

Német nyelvtudás

Minden jelentkezőnél követelmény a német nyelv megfelelő szintű ismerete, amely biztosítja, hogy az előadásokat követni tudják.

Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik megfelelő német-nyelvismerettel, a rektor a tanulmányok megkezdése előtt teljesítendő kiegészítő vizsgát ír elő. Művészeti szakoknál a tanulmányi bizottság rögzítheti a tantervben, hogy a sikeresen letett kiegészítő vizsgáról szóló igazolást a harmadik félévre való jelentkezés előtt kell bemutatni.

Az egyetemi német nyelvvizsga követelményei: A választott szaknak/szakoknak megfelelő nyelvismeret szóban és írásban, valamint a német nyelv készségszintű használata azon a szinten, amely a vonatkozó szövegek megértéséhez szükséges.

A doktori képzésre vonatkozóan a rektor könnyebbítéseket engedélyezhet, amennyiben a nyelvismeret a tanulmányok jellege miatt nem szükséges.

2012. júniusi állapot

This is the sidebar.

Contact

Minden érdeklődőnek...
A legjobb osztrák és német egyetemek 2014-2015

http://www.osztraknemetegyetem.studiumakademia.com/kulfoldi-tanulas/legjobb-osztrak-es-nemet-egyetemek-2014-2015